Privacy verklaring

Privacy verklaring en cookiebeleid

Stichting Mavisim is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers. Wij gaan altijd zorgvuldig om met deze gegevens. Voor vragen hierover, kun je contact met ons opnemen.

Contactgegevens Stichting Mavisim

www.stichtingmavisim.nl
info@stichtingmavisim.nl
Kleiweg 112
3051 GW Rotterdam

Verwerking gegevens algemeen

De persoonsgegevens (gaan) worden gebruikt om de volgende redenen:

  • Het versturen van de periodieke nieuwsbrief, met een maximum van 12 keer per jaar (verwerker: Mail Chimp)
  • Het reageren op vragen via contactformulieren op de website (verwerker: WordPress)
  • Het analyseren van klikgedrag van de bezoekers (verwerker: Google Analytics, affiliate marketing bedrijven)
  • Het delen van nieuwberichten via social share buttons (verwerker: WordPress, social media)

Verwerking gegevens nieuwsbrief Mail Chimp

Wanneer een bezoeker zijn of haar naam en e-mailadres achterlaat via een algemeen aanmeldformulier op stichtingmavisim.nl, komen deze gegevens automatisch in onze Mail Chimp account. De gegevens blijven opgeslagen, totdat de persoon in kwestie besluit om zich uit te schrijven.

Verwerken gegevens contactformulier

Wanneer een bezoeker reageert op een nieuwsbericht op de website of ons een vraag stuurt via een contactformulier op de website, vragen wij de naam en het e-mailadres om contact te kunnen maken met de betrokkene. Deze gegevens worden doorgezet naar het mailadres van onze secretaris om te worden voorzien van een passend antwoord. Vervolgens worden deze e-mailberichten verwijderd uit de inbox.

Delen van berichten via social media

Om het delen van berichten mogelijk te maken, zijn er social media share buttons op stichtingmavisim.nl
Op de websites van deze kanalen lees je meer over hun privacybeleid:

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van stichtingmavisim.nl verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Waarom gebruikt stichtingmavisim.nl cookies?

Wij plaatsen cookies zodat we de vormgeving en inhoud van onze site af kunnen stemmen op de wensen van de bezoeker. Door deze cookies is het mogelijk om snel en eenvoudig berichten van stichtingmavisim.nl te delen, video’s te tonen en bezoekers te informeren als er nieuws is.
Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website Your Online Choices.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.

Analytische cookies

Op de site zullen binnenkort analytische cookies van Google Analytics worden gebruikt. Met Google wordt hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Doel en grondslag gegevensverwerking Google

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de overeenkomst is uitgevoerd of maximaal 26 maanden in het geval van Google. Tenzij de wet een langere termijn voorschrijft. De voor de nieuwsbrief verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken door de betrokkene.
Een deel van de via de site en nieuwsbrief verkregen data wordt buiten de EU verwerkt.

Persoonsgegevens beveiligen

Stichting Mavisim neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt stappen om passende maatregelen te nemen, zoals een SSL-certificaat, om misbruik tegen te gaan. Wij verwachten het SSL-cerrificaat binnenkort geregeld te hebben. Heb jij het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem in dat geval contact met ons op via info@stichtingmavisim.nl

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

je kunt te allen tijde Stichting Mavisim verzoeken om inzage te krijgen in de bewaarde gegevens. Daarnaast kun je op ieder gewenst moment uitschrijven van de nieuwsbrief c.q. jouw toestemming terugtrekken door te klikken op een uitschrijflink onderin de nieuwsbrief of door een e-mailbericht te sturen naar info@stichtingmavisim.nl

Wij willen je meegeven dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze van gegevensverwerking of informeren. Meer informatie hierover kunt je vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Stichting Mavisim behoudt het recht de privacy verklaring te wijzigen, dan wel aan te vullen.

Laatst herzien op 18-11-2018