Activiteiten

Stichting Mavisim is ontstaan vanuit de behoefte aan meer ondersteuning en begeleiding aan gezinnen met een kind in een intensief behandeltraject zitten.

Om onze doelstelling kracht bij te zetten, hebben een aantal pijlers waar we flink op in willen zetten:

  • Educatie en voorlichting over ziekteverloop/bewustwording van de behoeften van gezinnen met een ernstig ziek kind/voorlichting over donorschap.
  • Signaleringsfunctie rondom hulpvraag bij ziekte en rouw
  • Rouwbegeleiding en nazorg door het toegankelijk maken van inspiratiebronnen om troost uit te putten.
  • Het organiseren van materiĆ«le en immateriĆ«le steun voor deze gezinnen zodat ze zich kunnen focussen op wat echt belangrijk is.
  • Regelen van huisvesting voor gezinsleden nabij de behandelplek indien nodig.
  • Mavisim-Buddy systeem waarbij er een match wordt gemaakt tussen een vrijwilliger en een hulpbehoevend gezin/mantelzorger.