Stichting Mavisim Een helpende hand

Stichting Mavisim is in het leven geroepen om kinderen en diens gezinnen te helpen die te maken hebben met ziekte en rouw.

Dat doen we door educatie en voorlichting over ziekteverloop, zodat er bewustwording ontstaat over de behoeften van gezinnen met een ernstig ziek kind.

Verder heeft de stichting een signaleringsfunctie als het gaat om een hulpvraag bij ziekte en rouw.

Visie & Missie

Missie
“Alleen ben je sterk, samen kom je verder”
In barre tijden hebben mensen steun en begeleiding nodig. Door elkaar te steunen blijft het systeem overeind. Hierbij is het de overtuiging vanuit stichting Mavisim dat degene die de helpende hand biedt hierdoor ook gelukkiger en meer tevreden zal zijn. Zowel degene waarbij de vraag is, als degene die het aanbod doet, doet dit vanuit de grond van het hart.

Visie
Stichting Mavisim wil de helpende hand bieden aan gezinnen en/of families met ernstig zieke kinderen om hun lasten enigszins te verlichten.

Kernwaarden

Stichting Mavisim omarmt de volgende kernwaarden in al haar doen en laten:

Open

Gedreven

Betrouwbaar

Faciliterend

Geborgen

Doelen

Doelen van Stichting Mavisim zijn:

1. Werken aan bewustwording rondom thema’s als: kinderziekten, mantelzorg, donorschap, en het belang van naastenliefde/medeleven en aandacht voor zieken;

2. Mensen inspireren om goed te doen en de lasten te verlichten van zieke kinderen en diens naasten;

3. Het creëren van een netwerk van mensen die elkaar kunnen ondersteunen en versterken.

Help mee

Word Mavisim-buddy

Draag je stichting Mavisim een warm hart toe? Wij zijn momenteel op zoek naar Mavisim-buddies. Een Mavisim-buddy is een vrijwilliger die afhankelijk van de wederzijdse wensen en verwachtingen gekoppeld wordt aan een gezin met een ernstig zieke kind. De taken die je op je kan nemen variëren van boodschappen doen, koken, kinderen opvangen tot het ondersteunen van het gezin tijdens zware behandelperiodes.

Doneren

Wij kunnen ons werk niet alleen doen. Heeft u weinig tijd, maar wilt u toch iets betekenen voor stichting Mavisim? Dan kunt u structureel of eenmalig geld doneren aan onze stichting. Momenteel zijn we bezig met de aanvraag voor een ANBI-status, zodat u mogelijk fiscaal voordeel geniet.

Sponsoring

Wilt u ons zakelijk sponsoren? Wij informeren u graag persoonlijk over de mogelijkheden bij stichting Mavisim. Voor sponsoringopties kunt u contact opnemen via het contactformulier. Wij denken graag met u mee wat u kunt betekenen voor gezinnen die uw hulp het hardst nodig hebben.

Muhammed Ali

“Na het grote verlies van mijn zoon Muhammed Ali, heb ik besloten om zijn herinneringen voort te laten leven in een stichting.

Stichting Mavisim biedt ondersteuning, een helpende hand aan ernstig zieke kinderen en diens families. Families die zich geen raad meer weten en aan de rand van de afgrond staan.

Ik doe een oproep aan iedereen die met ons samen deze weg wil afleggen, iets wil betekenen voor een ander.

Volg en steun Stichting Mavisim zodat we er samen kunnen zijn voor degenen die het het hardst nodig hebben.

Ik dank jullie, ook namens mijn man Adem Uzunca voor de betrokkenheid en liefdevolle steun die we de afgelopen tijd hebben ontvangen. Dat geeft ons de kracht om door te gaan.”

Hatice Uzunca, Voorzitter Stichting Mavisim

Contactformulier

Voor vragen over vrijwilligerswerk, donaties of sponsoringopties, kunt u contact opnemen via het contactformulier. Wij denken graag met u mee wat u kunt betekenen voor gezinnen die uw hulp het hardst nodig hebben.